Välkommen till

Stråkforum

Vad är

Stråkforum?

Stråkforum är en organisation för intresserade stråkmusiker. Stråkforum ordnar regelbundna mötesplatser i form av helgträffar och läger och är ett komplement till musik- och kulturskolorna. Vi knyter kontakter med likasinnade musikanter från olika delar av landet. Stråkforum har ingen åldersbegränsning. Barn, ungdomar och vuxna kan deltaga.

Stråkforum har en struktur för utbildning som ger en snabb framstegstakt. Denna struktur har 4 nivåer. På var och en av dessa nivår finns tekniska moment som utvecklar den instrumentala skickligheten.

Vi spelar olika typer av pedagogiskt inriktad repertoar från bl.a. Suzukirepertoaren, gradesystemet, Barbara Barber, folkmusik m.m men i huvudsak från Fiolskolan.

 

Helgträffar med

Stråkforum

 

 

Malmö

Lördagar: 4 feb, 11 mars, 22 april. Konsert 20 maj

Nytt för i vår är nivå 1 och 2 på viola.

 

Växjö

Lördagar: 28 jan, 4 mars, 1 april, 6 maj. Konsert 4 juni

Vuxengrupp: 29 jan, 5 mars, 2 april, 7 maj

 

Floda

Söndagar: 22 jan, 12 feb, 26 mars och lördagen den 29 april.

Konsert 28 maj

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Foto: DilekBur

Copyright @ All Rights Reserved